Huvud
logotype

WHAT WE DO

Med hjälp av ord, bilder och form skapar vi fysiska och mentala rum. Vi kommunicerar vilda tankesprång såväl som stilla viloplatser

I vår studio materialiserar och visualiserar vi idéer och skapar både mentala och fysiska platser för nya tankar och möten.
Vi bollar era tankar men kan även uttrycka dem i ord, bild, form och koncept.

Vi erbjuder konstnärliga utformningar, skulptur, målningar, rumslösningar, illustrationer och grafik.
Utöver det säljer vi dessutom eget material såsom böcker, tryck, skulpturer och objekt.